Maskot Moravského divadla Olomouc

Děti ze školní družiny se zapojily do soutěže, kterou vyhlásilo Moravské divadlo Olomouc za podpory odboru školství Magistrátu města Olomouce na téma „MASKOT MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC˝. Komise složená ze zástupců Moravského divadla Olomouc a přizvaných výtvarníků a expertů sice nevybrala ze 107 návrhů náš jako nejlepší, ale přesto se moc líbily. Všechny práce jsme mohli shlédnout v prostorách divadla, byli jsme také na oficiálním přestavení maskota veřejnosti před pohádkovým představením.