Matematická olympiáda 2023

Děti, které našly zalíbení v řešení hlavolamů, rébusů a logických hádanek, mají několik příležitostí, jak si ověřit a porovnat schopnost svého logického úsudku se svými vrstevníky. Vedle matematických soutěží jako je Pythagoriáda a Matematický klokan, které probíhají přímo ve škole v době školní výuky, se žáci mohou zúčastnit také Matematické olympiády. Soutěžící řeší zadané úlohy v klidu a pohodlí domova a odevzdají jen vyřešené příklady příslušné kategorie.  Minulý týden bylo ukončeno školní kolo 6. – 8. ročníku a vyřešené úlohy byly odeslány prostřednictvím elektronického systému garantům soutěže k zhodnocení. Úspěšní řešitelé mohou postoupit do okresního kola, které proběhne v měsíci dubnu. Všem zúčastněným přejeme mnoho štěstí.