Matematika a logika s radostí

S nadšením naše děti vítají oborové a projektové dny. V pátek 23. 11. 2018, tradičně bezprostředně po jednání pedagogické rady, se u nás konal oborový den. A byl věnován pouze matematice. Matematice a logice. Celý den děti řešily logické hádanky, obrázkové hádanky, foto hádanky, úkoly na prostorovou představivost, jednotažky, číselné řady, obrazové řady, tangramy, souřadnicové systémy. Nádherný den. Ze všech učitelů se stali průvodci světem logického myšlení dětí. Vlastně – oni těmi průvodci logického myšlení u nás již dávno jsou.