My se krve nebojíme aneb První pomoc zvládneme

Dne 13. března 2008 se čtvrťáci zúčastnili akce pořádané studenty lékařské fakulty. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla a nacvičily si správný postup při volání lékařské pomoci. Na vlastní kůži si mohly vyzkoušet, jak poskytnout zraněnému první pomoc. Při nácviku mezi dětmi i studenty panovala veselá nálada.
Žáčci dobře vědí, že v reálných životních situacích mohou rozhodovat o lidském životě i vteřiny, a že je třeba jednat rychle a správně.