My tři králové jdeme k vám …

V prvním lednovém týdnu si děti z kroužku Mozartík ztvárnily známou trojici tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara. Tito koledníci popřáli do nového roku 2023 nejen panu řediteli, paní zástupkyni, paní uklízečce i kuchařkám. Navštívili všechna oddělení.

Tři králové vinšovali písněmi Koledu na ledu a My tři králové za doprovodu Orffových nástrojů. Nechyběla jim ani truhlička se zlatem, kadidlem a myrhou.

Velkým díkem pro tři krále a jejich družinu byl aplaus, který se rozléhal všude tam, kde zavítali.