My tři králové jdeme k vám …

Bývá tradicí, že v prvním lednovém týdnu vyráží do ulic malí koledníci v převlecích s korunou na hlavě, mající v ruce cukříky, PF s přáním do Nového roku a zpívající onu známou píseň My tři králové jdeme k vám… Tito malí koledníci opět zavítali do naší školy. Přinesli s sebou zlato, kadidlo a myrhu. Rozdávali úsměvy, požehnání a přání do Nové roku, provoněli nám celou školu vzácným kadidlem za doprovodu hudebních nástrojů, na které poctivě trénovali během vánočních svátků. Kdo se chtěl dozvědět více ze života této vzácné návštěvy, která připutovala až z dalekého východu, měl možnost zaposlouchat se do Písma svatého, kde se o těchto mudrcích vypráví. Radost z návštěvy tří králů měl nejen pan ředitel, k němuž mudrci díky hvězdě, která jim ukázala směr, přišli jako první, ale také školní jídelna s kuchařkami, školní herna nebo děti ve třídách. Tři králové přislíbili, že příští rok se na ZŠ Mozartovu vydají opět, takže se jistě máme na co těšit.