Naše město – projektový den

V pondělí 27. listopadu se celá škola vydala do parků a ulic Olomouce, proběhl totiž tradiční projektový den (v netradičních zimních kulisách) věnovaný našemu městu. Smyslem této akce bylo představit žákům město, ve kterém studují a mnozí i žijí, z více různých úhlů. V každém ročníku se žáci seznámili s jiným pohledem na Olomouc prostřednictvím konkrétních témat, přičemž všechna měla jedno společné – žáci se o městě učili přímo v jeho ulicích / parcích.

Žáci 1. stupně se zaměřili na olomoucké parky, významné ulice, památky a kulturu ve městě a také na Olomouc jako obec v Olomouckém kraji a Česku. Na 2. stupni se žáci věnovali tématu školství s větším zaměřením na střední školy, navštívili vybrané instituce a úřady působící na území města, komparovali staré snímky známých míst se současnou situací a seznámili se s tím, jaké významné osobnosti z města Olomouce pocházejí či zde nějakou dobu pobývaly.

Věříme, že si všichni projektový den i přes chladnější počasí a pár sněhových vloček užili a odcházeli z něj obohaceni o nové informace i zážitky.

Martin Stodůlka