Návštěva Britského centra

Žáci devátých ročníků se 27.4.2012 v rámci spolupráce naší školy a Britského centra v Olomouci zúčastnili prohlídky centra a měli možnost vyzkoušet si rozřazovací testy a zjistit tak svoji úroveň podle Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.