Návštěva budoucích učitelů dějepisu

V pondělí 20. února k nám zavítala skupina studentů historie v doprovodu paní docentky Radmily Prchal Pavlíčkové z Katedry historie FF UP. Jejich cílem bylo shlédnout moderně pojatou výuku dějepisu zaměřenou na téma průmyslové revoluce. Naši žáci se na 45 minut vžili do vybraných rolí souvisejících s nově vznikající industriální společností. Ve třídě se tak objevily těžce pracující děti, ženy trápící nerovnoprávné postavení, muži pracující v nebezpečném prostředí továren, nezaměstnaní i majitelé podniků s úplně jiným viděním světa.

Hodina byla zaměřena nejen na pochopení změn ve společnosti, ale také na hledání problémů, které přinesly. Žáci se intuitivně snažili vymýšlet řešení, a tím se přenesli do současnosti.