Návštěva Čistírny odpadních vod

Dne 9. 10. a 11. 10. jsme s žáky osmých ročníků navštívili Čistírnu odpadních vod na Nových Sadech a seznámili se s jednotlivými fázemi celého procesu čištění. Počasí nám přálo, takže jsme si prohlídku celého areálu čističky pořádně užili. Největším překvapením pro děti byla změna špinavé zapáchající vody v čistou a průzračnou vodu vypouštěnou zpět do přírody.