Návštěva Čistírny odpadních vod Nové Sady

Dne 8. a 9. října jsme s našimi osmáky v rámci výuky chemie navštívili Čistírnu odpadních vod na Nových Sadech. Přestože nám počasí příliš nepřálo, prohlídku jsme si náležitě užili.

Voda je základní složkou životního prostředí a představuje nezastupitelnou podmínku života na Zemi. My považujeme za samozřejmost, že nám při otočení kohoutku teče čistá voda a již si málo uvědomujeme, že před tím, než vodu vrátíme zpět do přírody, musí projít složitým procesem čištění.

Dověděli jsme se, jak náročné tyto postupy jsou, ale také, jak můžeme i my sami usnadnit proces čištění vody a její návrat do přírody.