Návštěva dětí ze ŠD v Českém rozhlase Olomouc

Mnoho zajímavého děti viděly a dozvěděly se od pana Švába o tom, jak vše funguje v rozhlase.

Děti si vyzkoušely mluvit na mikrofon, vše se nahrávalo a ve studiu jim pak ukázali, jak se dá s namluveným rozhovorem dál pracovat, co vše se může v nahrávce upravit. Také jsme si poslechli skladbu, kterou nám zahrála Sofie na koncertní křídlo přímo ve velkém nahrávacím studiu.

Chvíli jsme opět strávili v místnosti, které se říká plenér, je to bezzvukové studio, kde zvuková charakteristika připomíná otevřenou krajinu, v níž se zvuk neodráží.

Pověděli jsme si také, co všechno v Českém rozhlase Olomouc natáčí, jaký je program této rozhlasové stanice, kdo všechno u nich již koncertoval.

Děkujeme za příjemně strávený čas a mnoho nových a zajímavých informací, těšíme se na příště.