Návštěva mateřských škol v 1. třídách

Je mnoho činností, na které se naši prvňáčci těší. Jakmile jim paní učitelky oznámily, že je navštíví děti ze školek, školáci propukli ve velký jásot. Nejvíce je zajímalo, zda k nim dorazí „ta jejich školka.

Konec zimy byl na naší škole příležitostí předškolákům ukázat, co je čeká a na co se mohou těšit po nástupu do naší školy. Ukázkové hodiny byly pestrou procházkou od českého jazyka, do matematiky, prvouky, hudební, výtvarné i tělesné výchovy. Cílem paních učitelek a jejich žáčků nebylo pouze ukázat co dětí již umí, ale také zapojit předškoláky do práce ve školních hodinách. Těm se zvolené činnosti natolik líbily, že nezasvěcený by nepoznal, kdo je žák první třídy a kdo pouze návštěva z MŠ.

Dětský jásot pronikal zavřenými dveřmi učeben do tichých školních chodeb. Věříme, že si předškoláci odnášeli nejen pěkný zážitek, ale i radost a těšení se na zápis a následující školní rok.