Návštěvní dny pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. třídy je sice za pár měsíců, ale naše škola se na něj připravuje už nyní. Nově jsme zařadili Návštěvní dny pro rodiče budoucích prvňáčků. Je to akce, která má za cíl usnadnit rodičům rozhodování při výběru základní školy.

Rodičům, prostřednictvím MŠ, byly nabídnuty termíny, ze kterých si mohli vybrat den, kdy návštěvu v 1. ročníku uskuteční. Většinou přišli oba rodiče a měli zájem zhlédnout nabízené hodiny. Třídní paní učitelky zvolily pestrou náplň výuky, která se prolínala takřka všemi vyučovacími předměty. A tak se kromě čtení, psaní, počítání a povídání o světě kolem nás i zpívalo a cvičilo. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra.

Žáci 1. tříd dostali příležitost předvést rodičům budoucích prvňáčků, jak vypadá dítě školou povinné po půl roce školní docházky. Potom si rodiče převzaly paní vychovatelky a provedly zázemím školní družiny. Podle ohlasů rodičů se návštěvní dny povedly a věříme, že se potkáme u zápisu.

Pokud máte zájem o nahlédnutí do výuky v prvních ročnících, můžete si také schůzku domluvit.