Netradiční hry

V tento den se konalo ve školní družině sportovní odpoledne věnované formování kolektivu a spolupráci ve skupině. Děti soutěžily v rámci svých oddělení v pěti disciplínách. První byla zaměřena na koordinaci, druhá na přesnost a soustředěnost. Ve třetí disciplíně si všichni procvičili dobře známou hru trakař. Děti se srdečně zasmály i zavzpomínaly. Předposlední disciplína byla dobrým důvodem k procvičení znalosti písmen a rychlosti při skládání. Na závěr vytvořili soutěžící dlouhou stonožku, kterou plynule podlézali. Smích nebral konce. Zábavné odpoledne se vskutku vydařilo.