Noc s Andersenem

Pátek je den, kdy škola odpoledne utichá a děti i dospělí se rozchází na víkend do svých domovů.

Dne 22. března tomu bylo zcela jinak. S úderem půl šesté večer se budova začala plnit žáky 2. tříd a jejich doprovázejícími rodiči. Důvod byl jasný. Premiéra „Noci s Andersenem“ se na naší škole setkala s velkým ohlasem. Kromě menších žáků se k akci připojili se svojí třídní paní učitelkou i žáci 5. A.

Symbolickým startem celé akce se stala 18. hodina. Po úvodním přivítání v herně školní družiny mezi druháky zavítal host nejvzácnější. Sám autor nádherných pohádek, Hans Christian Andersen. Povyprávěl dětem o svém životě a odpovídal i na připravené otázky. Jeho osud otevřel dětem vnímání osobitých a často i velmi smutných pohádek.  Svoji návštěvu pohádkář ukončil společnou dohodou, že děti budou dále jeho příběhy číst a šířit jejich odkaz. Pan Andersen zavítal i k páťákům, kteří životní poutí slavného autora byli překvapeni i zaskočeni. Jeho dětství plné chudoby i rodičovské lásky je dojalo. Pochopili, že odlišnost od vrstevníků v době dospívání mu připravila nelehké okamžiky, a naše školáky přiměla k zamyšlení nad vlastním chováním a jednáním.

Poté všechny děti zhlédly poselství prezidenta republiky a vydaly se vstříc prvnímu dobrodružství. Druhákům vyluštění vědomostní hry poskytlo klíč k promítání pohádky Sněhová královna. Aby se mohli na děj lépe soustředit, předcházela promítání společná večeře. Po zhlédnutí filmu následoval kvíz, jehož vyluštění dětem napovědělo místo, kde je ukrytý poklad. A tak se ke slovu dostaly i přinesené baterky a čelovky a z potemnělých šaten se ozývaly radostné výkřiky, které ohlašovaly nalezení tajemné truhlice. Páťáci svůj večerní program zaměřili nejen na Andersena, ale i četbu jako takovou. Po besedě v komunitním kruhu vytvořili společnou knihovnu, kde prezentovali různá díla světových i českých autorů. Knihovna našla uplatnění na chodbě v 1. patře a slouží jako inspirace pro všechny žáky 1. stupně.

Kolem 23. hodiny se na hlavním schodišti sešli všichni nocležníci, aby úspěšný večer oslavili společným zpěvem u kytary. Při tónech poslední písně, Černé oči, jděte spát, se všichni rozešli do svých tříd a po osobní hygieně ulehli do spacáků. Usínání, zejména těm mladším, usnadnil melodický hlas paní učitelek, které jim předčítaly Andersenovy pohádky.

Následující ráno začalo dříve, než bylo původně zamýšleno. Některé děti nemohly dospat.  U snídaně jsme si připadali díky hodným a ochotným maminkám jako na zámku. Připravily dětem hostinu, o jaké se nám ani nesnilo. Po výtečných bábovkách, muffinech a obložené míse plné ovoce všichni spokojeně odfukovali. Měli jsme se jako v pohádce. Po snídani nastalo balení a splnění posledního úkolu – vyrobit si korunu Sněhové královny. S ozdobou na hlavě děti převzaly od třídních učitelek list účastníka „Noci s Andersenem“ a po závěrečné písni vyšly před školu do náruče čekajících rodičů.

Prožitý příběh, vytvořený dětmi a jejich paními učitelkami, měl veselý děj a na rozdíl od některých Andersenových pohádek i šťastný konec. Všichni byli totiž z proběhlé akce nadšeni.