O rybáři a rybce

Předvánoční úterý 20. 12. jsme se naladili opravdu pohádkově - alespoň tomu tak bylo u dětí v prvních a druhých ročnících. Pro ně si totiž naše žačky ze zájmového útvaru komunikativních dovedností paní učitelky P. Doskočilové připravily divadelní představení na motivy pohádky Jana Wericha - O rybáři a rybce. Atmosféra byla opravdu kouzelná a do hry se dokonce zapojilo i samotné publikum. Ty děti, které se nebály předstoupit před ostatní a hlavně pozorně sledovaly celou pohádku, si ještě navíc odnesly pěkné ceny. Odměnou nám všem byla dobrá nálada, usměvavé a spokojené děti a na konci bouřlivý aplaus.