Oborový den anglického jazyka

Devatenáctý leden patřil angličtině a sportovním hrám, neboť vyučující anglického jazyka se při volbě tématu nechali inspirovat nadcházejícími Olympijskými hrami konajícími se letos ve Francii. Uspořádali jsme dětem školní olympijské hry, avšak jazykové, tedy program tak trochu po našem. Děti soutěžily ve dvanácti týmech
- složených ze žáků napříč ročníky - pojmenovaných dle různých světových zemí. Celý den tak žáci prvního i druhého stupně soutěžili, procházeli pestrými workshopy a sbírali cenné body do celkového hodnocení historicky Prvních olympijských her v anglickém jazyce na naší škole. A protože olympiáda znamená výkony, tak jednotlivá stanoviště reprezentovala dílčí disciplíny, které jsou součástí letních her. Soutěže a klání jako je štafeta, skok daleký, sprint, hod oštěpem nebo maraton jsme použili pro různé jazykové aktivity. Tedy například na stanovišti PARIS se děti utkaly v hodu oštěpem, ve štafetě a v trojskoku. Na místě MONTPELLIER změřily síly ve vrhu koulí, ve skoku dalekém a v maratonu. A co děti tedy opravdu plnily? Názvy disciplín sloužily jen jako metafory pro činnosti jako tvoření slov, skládání vět, slovní pyramida, uvádění správných tvarů nepravidelných sloves, vyhledávání klíčových informací v textu, psaní příběhů... Abychom dětem připomněli, že Olympijské hry 2024 se budou letos konat ve Francii, připravili jsme jim vědomostní kvíz a některé disciplíny byly věnované i historii olympijských her.  Sportovní duch nás provázel celý den a ti nejšikovnější nakonec zvítězili. Závěrečný medailový ceremoniál v tělocvičně náš den anglického jazyka slavnostně zakončil. Mnoho jsme se naučili a všichni jsme si to moc užili. 

Všem dětem patří velké poděkování za to, jak se do celého dne zapojily! Nezbývá nic jiného než se rozloučit slovy: „Sportu zdar a angličtině zvlášť!“