Oborový den anglického jazyka s divadlem a evropskými jazyky

Letošní oborový den s angličtinou se nesl nejen v duchu anglického jazyka, ale navíc dalších čtyř evropských jazyků a to francouzštiny, ruštiny, španělštiny a němčiny a samozřejmě nechybělo ani naše tradiční divadelní představení, které bylo pro tento rok ozvláštněno dvojjazyčnou divadelní hrou Hansel und Gretel and the Gingerbread Cottage, spolu s překvapením v podobě tanečního workshopu Just Dance!

Žáci osmých a devátých ročníků si připravili workshopy, ve kterých své mladší spolužáky z šestých a sedmých tříd učili počítat do desíti, předváděli rozhovory v různých  jazycích, které si pak mladší děti mohly vyzkoušet, učili jsme se pozdravy a slovíčka, shlédli jsme prezentace o kultuře a zajímavostech těchto zemí, zazpívali si písničky nebo zahráli hry, které nám pomáhaly slovíčka si zapamatovat. V ruském workshopu jsme se seznamovali s azbukou a kluci z devátých tříd si nacvičili pro své spolužáky tradiční tanec kozáček, který nám zatančili. Ve francouzském bloku jsme se kromě počítání do desíti také seznámili s několika libozvučnými francouzskými slovíčky. Ve španělštině přišly na řadu hry, opět jsme počítali do desíti a naučili jsme se několik španělských slov, v německém workshopu děti zpívaly a tančily, doplňovaly slovíčka do krátkých rozhovorů, které jim starší žáci zahráli, nebo se seznamovaly se slovíčky, které mohly později slyšet v divadelní hře.

Druhou část našeho programu tvořily dva workshopy, první z nich bylo představení na motivy pohádky o Jeníčkovi a Mařence a perníkové chaloupce „Hansel und Gretel and the Gingerbread Cottage“, jejíž původní verze vzešla z pera bratří Grimmů a jenž byl následně upraven tak, aby děti mohly nacvičit divadlo v anglickém a německém jazyce. Takto upravený scénář byl dílem učitelů Ilony Táborské a Martina Stodůlky. V letošním roce se hereckých rolí ujali zkušení deváťáci. Roli uhrančivé zlé macechy jako Evil Stepmother si zahrála Klárka Wagnerová a byla úžasná. Nezapomenutelnou německou ježibabu die Hexe ztvárnila Ivanka Vinklerová, která jako vždy podala skvělý výkon a svoji hereckou premiéru si odbil Tadeáš Spáčil jako Father Woodcutter. V roli roztomilého a zároveň prohnaného jednorožce se představila Nelinka Čapková, která byla velkou oporou našim nejmladším hercům, které jsme kdy jako herce v hlavních rolích měli možnost spatřit, a to Aničce Pecinové v roli Hansel a Adélce Bednářové jako Gretel (obě z 6.B). Nesmíme také zapomenout na naše pohádková zvířátka, lištičky Karolínku Kocmanovou a Verunku Bokůvkovou z 6.A a zajíčka Theušku Kleinerovou z 6.B. Roli půvabné vypravěčky se pro letošní rok ujala Klárka Hrabalová z 8. A. Velké poděkování patří také všem ostatním, kteří se na divadelním představení podíleli, jak klukům kulisákům z osmých a devátých tříd Kryštofu Navrátilovi, Martinovi Hiklovi, Vlasťovi Šnoblovi a Ondrovi Hrubému, tak obsluze zvuku Tomáši Vargovi a pak zejména hudebnímu doprovodu Lucce Šándorové z 9. A, která provázela celé divadelní představení pohádkovými písničkami krásnou hrou na flétnu.

Současně s divadelním představením probíhal taneční workshop Just Dance, kterým své mladší spolužáky provedly holky z devátých tříd Reneé Wippernová, Gabča Burdová, Anitka Pipalová, Jana Langerová a osmáci Dona s Julianem Janošem. Všichni poctivě trénovali choreografii, aby roztančili své kamárády v půlhodinovém tanečním maratonu.

Všem dětem moc děkujeme za neopakovatelné zážitky a atmosféru a už teď se těšíme na další ročník.  Podívejte se na fotografie a ochutnejte také trochu z toho, co jsme všichni spolu v pátek 18. ledna 2019 prožili.