Oborový den angličtiny – Olympic Games, Mozartka 2020, Japanese Culture and MPS Theatre

Osmnáctý leden patřil angličtině a divadelním představením v angličtině. Starší děti se zapojily do přípravy nebo realizace tohoto dne a ti mladší si zasoutěžili, vyrobily loutky a shlédly divadelní představení. Mnoho jsme se naučili a všichni jsme si to moc užili. 

Děti ze čtvrtých a pátých tříd si pro své mladší spolužáky z prvních, druhých a třetích tříd pro letošní den s angličtinou nacvičily pohádky Freddy Learns to Count a A Little Indian Tale. Vyrobili jsme si krásné kulisy, nacvičili písničky a v pátečních dílničkách jsme si vyrobili loutky, zazpívali písničky a naučili se spoustu užitečných slovíček. Nejvíce se dětem líbilo divadlo. S údivem sledovaly své starší kamarády, jak se proměnili ve veselá zvířátka či hašteřivé indiány.

Na druhém stupni se v tomto roce oborový den angličtiny inspiroval nadcházejícími olympijskými hrami konajícími se letos v japonském Tokyu, a proto jsme si i my uspořádali školní olympijské hry, tak trochu jazykové. Disciplíny jako je štafeta, skok vysoký, sprint, hod oštěpem nebo maraton jsme použili jako metafory pro různé jazykové aktivity. Děti soutěžili ve dvanácti týmech (složených ze žáků napříč ročníky a pojmenovaných dle různých světových zemí) sbíraly v jednotlivých workshopech a jejich disciplínách body a ti nejšikovnější zvítězili. Tak se mohli mladší děti naučit něco nového od svých starších a zkušenějších spolužáků. Na konci dne jsme pak vyhlásili a odměnili tři nejlepší týmy.

Samozřejmě i letos nechyběla naše tradiční divadelní představení a jak jinak než s japonskou tematikou. Naši divadelní ochotníci si pro letošní oborový den nacvičili adaptaci pohádky o soudci Ookovi – Ooka the Judge. V hlavní roli váženého a moudrého soudce Ooki se představila Dona (Purtzvengel Munkbaathar), role matek se ujaly Anička Pecinová s Adélkou Bednářovou, nezapomenutelně se role sluhy zhostil Honzík Růčka, v rolích nespokojených měšťanů jsme viděli Ondru Hrubého a Juliána Janoše, role strážců ztvárnili Anička Můčková, Alenka Štáblová, Milan Vašek a Eliška Pavlorková, zloděje nám zahrála Julinka Kočí a trhovníky Anetka Mikešová s Elenkou Jedynakovou. Výrazné role měšťana a okradené matky sehrála Klárka Hrabalová a nesmíme zapomenout na naši vypravěčku celého příběhu Kristýnku Loníčkovou. Všichni naši milí herci byli odměněni úsměvy a zaslouženým potleskem a jsme moc rádi, že si pro nás pro všechny toto opět nezapomenutelné představení přichystali.

Všem starším dětem patří velké poděkování za to, jak si pro své mladší spolužáky celý oborový den připravili a mladším za to, jak se do celého dne zapojily!

Nezbývá nic jiného než se rozloučit slovy „Sportu zdar a angličtině a divadlu zvlášť!“ Budeme se těšit na příští ročník oborového dne angličtiny.