Oborový den „Den čtenářství“

V pondělí dne 3. června 2024 se konal na naší škole oborový den „Den čtenářství“, jehož cílem bylo rozvíjet a prohlubovat čtenářskou gramotnost, posílit kladný vztah žáků ke čtení a přispět k tzv. vědomému čtenářství. Žáci si prostřednictvím jednotlivých stanovišť vyzkoušeli nejen porozumění textu, ale především to, jak je důležité o přečteném obsahu přemýšlet za účelem dosažení konkrétních cílů a propojení již získaných vědomostí s přečteným textem i vlastními zkušenostmi pro svůj další rozvoj. Na prvním stanovišti si žáci pod vedením učitele společně vhodnou formou přečetli výchozí ukázku a následně plnili připravené úlohy k textu. Poté následovala další stanoviště – tvorba komiksu, předvídání, tvorba přebalu knihy, na 1. stupni nechyběla ani dramatizace. Všechna stanoviště vždy vycházela z úvodního textu – smyslem bylo, aby se žáci naučili o obsahu přečteného vhodně přemýšlet a propojit ho již se svými dosavadními poznatky, které sinavíc mohli vyzkoušet i prakticky v tvořivě zaměřených dílnách. Dětem patří velká pochvala, práce na jednotlivých stanovištích se jim úspěšně dařila a jako výstup vznikly i krásné práce – komiksy a přebaly knih.

Přejeme všem hodně příjemných chvil při čtení.