Oborový den matematiky

V pátek 22. listopadu proběhl v naší škole Oborový den matematiky. Ačkoliv by se mohlo zdát, že děti čekal den plný čísel, vzorečků a počítání, opak je pravdou.

Celý den byl totiž zaměřen na logické myšlení. Žáci si tak napříč všemi ročníky vyzkoušeli například různé logické hlavolamy, které podporují prostorovou představivost, logické a symbolické myšlení. Postupy logického uvažování trénovali prostřednictvím logických hříček a her. V neposlední řadě na děti čekaly také krychlové stavby, pomocí kterých se seznámily s termíny nárys, bokorys a půdorys, procvičily si vizuální paměť a rozvíjely orientaci v prostoru.

V průběhu celého dne si žáci kromě logického myšlení uvědomili, jak je důležité při řešení problému vzájemně spolupracovat a soustředit se na činnost.

Oborový den se setkal s nadšením a již teď se všichni těší na další.