Oborový den matematiky

V pátek dne 19. dubna 2024 se při příležitosti uzavření 3. čtvrtletí tohoto školního roku konal Oborový den matematiky.  Děti na 1. i 2. stupni si tak mohly vyzkoušet matematiku netradičně, a především si užily mnoho legrace. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena zejména na prostorovou a vizuální představivost a rozvoj logického myšlení.
Ani letos nemohlo chybět tolik oblíbené stanoviště v online prostředí Kahoot. Ale i další stanoviště se dětem velmi líbila. Žáci si během nich potrénovali například osovou souměrnost, prostorovou a plošnou orientaci, řešili logické úlohy. Především však dokázali, že umí vzájemně spolupracovat a pomáhat si.  

Těší nás, že se dětem na obou stupních naší školy připravený program líbil, což dokazují i přiložené fotografie a usměvavé tváře.