Očima termokamery

V rámci spolupráce s Pevností poznání jsme si zapůjčili do výuky přírodovědných předmětů výukovou pomůcku 21. století - termokameru. Ve škole jsme tak měli kufr s pěti kamerami k dispozici necelý měsíc. Kde jsme kamery využili? Co jsme se naučili, ověřili a co nás překvapilo? Například ve fyzice jsme pozorovali sdílení tepla u různých těles, v chemii reakční teplo a v přírodopisu studenokrevná zvířata. Skupinová práce s kamerami byla pro žáky zajímavou zkušeností, jak se podívat kolem sebe jinýma očima.