Odpoledne otevřených dveří

Ve čtvrtek 11. dubna od patnácti hodin se otevřely dveře naší školy zvláště pro děti, které se chystají k zápisu a také pro jejich rodiče. Již tradiční Odpoledne otevřených dveří bylo příležitostí podívat se do všech učeben, tělocvičny, školní jídelny, vyzkoušet si moderní audiovizuální techniku, prohlédnout si učebnice, sešity i práce našich žáků, ale také se seznámit s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy. Děti se s radostí aktivně zapojovaly do různých činností, které jim naši učitelé připravili. Učitelé na druhém stupni seznámili děti s interaktivními a aktivizačními metodami svých předmětů, děti byly nadšené z mikroskopu a z exponátů v učebně přírodopisu, v dílnách si budoucí školáci zkusili zatloukat hřebíky. Nezapomenutelná pro děti ale i pro jejich rodiče byla kouzla v učebně fyziky. I připravený program ve třídách prvního stupně byl milý. Malí školáčci si hrdě odnášeli papírovou taštičku s výrobky od dětí ze školní družiny a taky si mohli sami slepit sovičku - maskota školy.