Odpoledne otevřených dveří 2023

Čtvrteční deštivé odpoledne 30. března 2023 se opět otevřely dveře naší školy široké veřejnosti. Déšť ani chladno nezabránilo návštěvníkům (malým dětem a jejich rodičům, ale také absolventům naší školy) vstoupit dovnitř a prohlédnout si vše, co bylo pro tuto příležitost připraveno. Odpoledne otevřených dveří je každoročně možností podívat se do všech učeben, šaten, do tělocvičny, školní jídelny, do herny, … zkrátka do všech místností, kde jsou vyučovací předměty základního vzdělávání a také odpolední zájmová činnost školní družiny prezentovány. Paní učitelky prvního stupně se ujaly rolí průvodců a ukázaly příchozím celou školu. Představily jim způsoby a metody naší práce. Budoucí prvňáčci, kteří se chystají k zápisu, a stejně tak i jejich rodiče si letos mohli vedle obvyklé výstavky učebnic, sešitů a prací našich žáků vyzkoušet moderní audiovizuální techniku. Mohli se zapojit do sportovních aktivit v tělocvičně.  Pomocí virtuální reality se v zeměpise přenesli do tropického deštného pralesa. V učebně čtenářské gramotnosti pomáhala děvčata ze sedmých tříd malým dětem seskládat pohádkový příběh.  V učebně dějepisu byla možnost si na chvíli zahrát na archeologa a v bedýnkách s pískem a hlínou hledat vykopávky. V učebně hudební výchovy bylo pro návštěvníky připraveno koncertní vystoupení. V učebně ICT si mohli malí šikulové vyzkoušet jednoduché programování Lego autíček. V přírodopise se optikou mikroskopu nahlíželo na motýlí křídla. Chemii ovládly pokusy se změnou barev vlivem pH prostředí a velkým lákadlem byla již tradičně učebna fyziky, kde hrál tentokrát hlavní roli zvuk, tedy pokusy na něj zaměřené. Malí předškoláci se s radostí aktivně zapojovali do veškerých činností a domů si vedle příjemného dojmu z odpoledne odnášeli papírový košíček s dárečky a výrobky od dětí ze školní družiny.