Odpoledne otevřených dveří

Ve čtvrtek 14. března od patnácti do sedmnácti hodin se opět otevřely dveře naší školy pro všechny maminky a tatínky, prarodiče či absolventy a pamětníky, zejména však pro děti, které se chystají k zápisu do první třídy. Již tradiční Odpoledne otevřených dveří bylo příležitostí podívat se do všech učeben, do tělocvičny, do školní družiny či školní jídelny a šaten a prozkoumat naši školu ve všech poschodích. Návštěvníci si mohli vyzkoušet moderní audiovizuální techniku, prohlédnout si učebnice, sešity i práce našich žáků, ale také se seznámit s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy. Děti se s radostí aktivně zapojovaly do různých činností, které jim naši učitelé připravili. Učitelé na druhém stupni seznámili děti s odbornými učebnami svých předmětů, kde si měli všichni návštěvníci možnost vyzkoušet například VR brýle. Děti byly nadšené z naší školní knihovny, z mikroskopů a z exponátů v učebně přírodopisu, v dílnách si budoucí školáci zkusili svou pracovní zručnost. Nezapomenutelná pro děti ale i pro jejich rodiče byla kouzla v učebně fyziky a chemie. Rovněž program připravený ve třídách prvního stupně byl lákavý. Malí školáčci si odnášeli rozličné výrobky, které si za asistence a s malou dopomocí dokázali sami vyrobit. Příjemnou atmosféru pomohli vytvořit i naši současní žáci, kteří se po skončení výuky do školy vrátili, aby mohli také pyšně provázet návštěvníky naší krásnou školou. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne.  Budoucí prvňáčci, přijďte k zápisu!