Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce

Ve středu dne 15. 2. 2023 se na FZŠ Olomouc, Hálkova 4 konalo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku. Oba žáci prokázali své výborné komunikační dovednosti v německém jazyce a ve velké konkurenci se jim podařilo obsadit krásné 5. a 11. místo. Oběma žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a moc jim ke krásným výsledkům blahopřejeme.
O jejich spokojenosti z podaného výkonu svědčí i rozzářené úsměvy na fotografiích níže.