Okresní kolo recitační soutěže

Ve středu 14. března svítilo ranní slunce našim dvěma recitátorům – Sáře Váňové a Viktoru Dopitovi na cestu. Jejich kroky vedly do Domu dětí a mládeže, kde se konalo Okresní kolo recitační soutěže.

I když soutěžní klání probíhalo podle kategorií ve dvou sálech souběžně, Sárinka si poradila a brzy si našla kamarádku z jiné školy. Malému Viktorovi dělala společnost celé dopoledne doprovázející paní učitelka.

 Samotné soutěžení bylo náročné, jelikož dětí se sešlo nečekaně mnoho, což velmi překvapilo a zároveň potěšilo pořadatele. U mladší kategorie byly výkony hodně vyrovnané a náš zástupce si vedl velmi dobře.  Je úsměvné, že po svém vystoupení zatoužil si přednes ještě jednou zopakovat.

Druhá kategorie byla velmi silná (co do počtu soutěžících, tak i výkonu). Sárinka měla rovněž velmi pěkný přednes. Ve velké konkurenci obstála, ale její text patřil mezi ty kratší. Letošní vítězové byli většinou chlapci s poezií a často i prózou.

Do školy jsme se vraceli po 14. hodině. Unavení, ale plni dojmů z krásného dopoledne.