Olympiáda z českého jazyka 2022/2023

V posledním listopadovém týdnu školního roku 2022/2023 se na naší škole v hodinách mateřského jazyka konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce určené žákům 8. a 9. ročníku. Žáci ověřovali své znalosti ve dvou oddílech, a sice v gramatické části i v části slohové, kdy měli za úkol napsat slohovou práci na téma „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“, přičemž si sami volili vhodný slohový útvar. Žáci prokázali pěkné znalosti i tvořivost a originalitu při tvorbě slohových kompozicí a za jejich účast i hezké výkony jim moc děkujeme.