Olympiáda z českého jazyka

V posledním listopadovém týdnu školního roku 2023/2024 se na naší škole v hodinách mateřského jazyka již tradičně konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce určené žákům 8. a 9. ročníku. Žáci i letos ověřovali své znalosti 
v gramatické části i v části slohové, kdy měli za úkol napsat slohovou práci na zajímavé téma „Když jsme poprvé byli sami, případně když jsme něco poprvé dělali úplně sami…“, přičemž si volili vhodný slohový útvar – nejčastěji vypravování. Žáci prokázali pěkné znalosti i kreativitu při tvorbě slohových kompozicí a za jejich účast i hezké výkony jim patří velké poděkování.

Děkujeme za účast a moc blahopřejeme všem úspěšným žákům!

Kateřina Jechová