"Orbis pictus - malování na asfalt"

Dne 13.6. pořádala naše školní družina soutěž pod názvem "Orbis pictus - malování na asfalt". Nejkrásnější obrázky byly odměněny a všichni dostali sladkou odměnu.