Orientační závod ve školní družině

Pro děti z naší školní družiny jsme ve středu 23. května uspořádali malý orientační závod na školním hřišti. Zúčastnily se ho děti ze všech oddělení. Na jednotlivých stanovištích se plnily tyto disciplíny: hod kriketovým míčkem na cíl, hod kroužkem na tyč, zdravověda, topografie a orientace v přírodě, poznávání rostlin a zvířat. Vyhrálo družstvo z fialového oddělení, na druhém místě se umístily děti z modrého oddělení a na třetím děti z červeného a ze zeleného oddělení. Soutěžní odpoledne se vydařilo a děti si mohly ověřit své získané znalosti a dovednosti z výše jmenovaných oblastí.