Oslavy lesa na Floře

Dne 14. 10. se žáci 5. ročníku naší školy zúčastnili akce Oslavy lesa na Floře pořádané v rámci Mezinárodního roku lesů. V průběhu celého dopoledne byl pro žáky připraven bohatý program. Postupně procházeli devíti stanovišti, na nichž jim byla zábavnou formou prezentována řada informací z oblasti péče o les, lesnictví, myslivosti a hospodaření prostřednictvím lesních pedagogů. Na stanovištích byly pro žáky připraveny nejrůznější úkoly či soutěže. Žáci si vzájemně pomáhali, pracovali ve skupinách a aktivně se zapojili do praktických činností a úkolů. Za splnění úkolů na stanovišti obdržely jednotlivé skupiny razítko na účastnický list a na konci programu akce drobné ceny a dárky. Aktivity na stanovištích pak doprovázely ukázky kácení stromů, sběru semen lesních dřevin, výstup sokolníka, kynologa a výstup s loveckými psy.