Osmý ročník v čističce odpadních vod

Ve dnech 17. a 18. dubna navštívili žáci našich 8. tříd v rámci výuky chemie Čističku odpadních vod na Nových Sadech. Stejně jako v předchozích letech jsme viděli přeměnu odpadní vody z celé Olomouce, tedy vodu z domácností, škol, podniků a také z celé kanalizační sítě. Sledovali jsme proměnu, kdy veškerá voda prošla důkladnou očistou a byla změněna na vodu průzračnou, kterou vracíme zpět do přírody, do řeky Moravy.

Všichni jsme si exkurzi užili a dozvěděli jsme se mnoho velmi zajímavých informací o procesu čištění a také o samotné čistírně odpadní vody.