OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů 2017

Dne 6. 6. 2017 se naše škola zúčastnila krajského kola OVOV – odznaku všestrannosti olympijských vítězů 2017, konaného na atletickém stadionu v Hranicích na Moravě. Za naši školu se do krajského kola probojovalo družstvo v tomto složení:

Karolína Komínková, Barbora Selucká, Kateřina Sisková, Anna Šnoblová, Benjamin Jakob, Jonas Lojda, Jonáš Procházka, Filip Vacula.

Za jednotlivce si účast vybojoval: Štěpán Vacula.

Absolvované disciplíny v krajském kole: leh-sed, hod míčkem, běh 60 metrů, skok daleký, shyby a běh 1000 metrů nebo dribling.

Družstvo našich žáků se umístilo v krajském kole na výborném 9. místě se ziskem 21003 body.

Karolína Komínková po vynikajících výkonech obsadila 4. místo.

Filip Vacula taktéž obsadil výtečné 4. místo.

Jonáš Procházka vybojoval ve své kategorii fantastické 3. místo!

Štěpán Vacula obsadil skvělé 3. místo pouhé 4 body od stříbra!

Benjamin Jakob ve své kategorii jednoznačně zvítězil!!! s celkovým počtem 4454 bodů a bude startovat na celorepublikovém finále, které se bude konat v září v Brně.

Závodu se účastnilo 200 kvalifikovaných dětí z celého olomouckého kraje.

Všem našim skvělým žákům moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!

Jiří Boháček