Pevnost poznání 3. ročník

Ve dnech 10. a 26. ledna navštívily třetí ročníky program v Pevnosti poznání tematicky zaměřený na Jedinečné vlastnosti vody. Děti byly rozděleny na dvě poloviny. Jedna skupinka dětí se odebrala v doprovodu lektorů na workshop, kde děti experimentovaly s vodou. Druhá skupinka procházela jednotlivé expozice se svou třídní učitelkou. Poté se obě skupiny vyměnily. Děti byly nadšené, protože si mohly vyzkoušet mnoho exponátů i pokusů. Seznámily se tak s prostředím světla a tmy, přírody, vesmíru, historie… Děti i učitelé odcházeli plni zážitků a dojmů.