Pevnost poznání - 3. ročník

Dva květnové pátky znamenaly pro žáky ze třetích tříd návštěvu Pevnosti poznání s cílem získat nové informace díky vzdělávacímu programu Jedinečné vlastnosti vody. Prostřednictvím zajímavých pokusů se děti seznámily s vodou a jejími chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Dále zjistily, proč nás voda nadnáší někdy méně a jindy více či proč někteří živočichové mohou po vodní hladině chodit a jiní ne.

Třídní učitelky Jitka Hanáková a Jana Vláčilová