Pevnost poznání 5. ročník

V průběhu ledna se třídy 5. A a 5. B vydaly do Pevnosti poznání na edukační program s názvem „Živá sluneční soustava“. Téma navazovalo na hodiny přírodovědy, kde jsme se tématu sluneční soustavy věnovali.

Žákům se exkurze líbila. Nejvíce si pochvalovali planetárium, kde si mohli prohlédnout noční oblohu. Děti si také prohlédly skvělé expozice, které Pevnost poznání nabízí. Největší úspěch měla obří kuličkodráha, povodňová mapa Olomouce nebo převleky z dob Marie Terezie.