Pevnost poznání 6 - Prohnilí Římané

V minulých dnech se žáci šestých tříd již tradičně zúčastnili zajímavého vzdělávacího programu v Pevnosti poznání na Korunní pevnůstce v Olomouci, tentokrát s názvem Prohnilí Římané v Olomouci. Program byl věnován pozdnímu období Římské říše, kdy se římská vojska dostala až na naše území, hluboko za Limes Romanus. V průběhu programu se děti dozvěděly, jak se žilo na hranici římského impéria a jak vypadal každodenní život vojáků v římském vojenském táboře (velikost posádky, její složení, strava vojáků …). Velmi pěkně byly v programu využity literární a historické prameny té doby i archeologické vykopávky získané přímo na území Olomouce (Neředíně) - často na místech, které žáci sami dobře znají. Podívali jsme se také do expozice „Voda v pevnosti“. Děti odcházely nadšené a natěšené na další návštěvu.