Pevnost poznání 7 - Kriminálka Olomouc - vražda Václava III

V dubnu se třídy 7. A i 7. B opět vypravily spolu se svými vyučujícími do Pevnosti poznání v Olomouci, kde byl pro naše sedmáky připraven program „Kriminálka Olomouc - vražda Václava III.“.

Děti byly již tradičně rozděleny do dvou skupin. Jednu skupinu odvedla paní průvodkyně do expozice „Voda“, kde se děti pohybovaly samostatně a zkoumaly různé exponáty, simulátory, protipovodňová opatření města Olomouce, koryto řeky i vodní faunu. Druhá skupina se pod vedením dvou studentů Přírodovědecké fakulty odebrala do zdejšího přízemí, konkrétně do sekce „Věda v pevnosti“. Tady se děti usadily na pohodlné relaxační vaky     a vyslechly si vypravování, ve kterém jim byly přiblíženy události předcházející a vedoucí k roku 1306, kdy byl v Olomouci zavražděn poslední Přemyslovec, Václav III.

Obě skupiny se v polovině programu vyměnily, takže všechny děti si přišly na své a cestou zpět do školy ještě dále diskutovaly a sdělovaly si poznatky a dojmy. Návštěvu Pevnosti hodnotíme opět jako zdařilou a poučnou.