Pevnost poznání 7. ročník

V prosinci 2022 a v lednu 2023 se třídy 7. A i 7. B vypravily spolu se svými vyučujícími do Pevnosti poznání v Olomouci, kde byl pro ně připraven program „Architekti budoucnosti“.

Děti byly již tradičně rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina se spolu s vyučující a se zapůjčenou kartou pohybovala volně po Pevnosti. Děti si tak mohly samy rozhodnout, do které expozice a na jaké exponáty se podívají, kde a jak dlouho se zdrží, jaké simulátory si vyzkoušejí. Druhou skupinu odvedli studenti Přírodovědecké fakulty UP do expozice „Voda“, kde se odehrával hlavní program. Děti shlédly model protipovodňových opatření města Olomouce, koryto řeky i vodní faunu. Poté se všichni usadili na pohodlné relaxační vaky, vyslechli si vypravování, společně se studenty diskutovali a odpovídali na jejich otázky a pak už se sami pokoušeli navrhnout, jak by mohlo vypadat jejich město. To si také sami pojmenovali a ve skupince přemýšleli, jak strategicky rozložit komunikace, ulice a náměstí, nemocnice, školy, obchody, kina a hřiště… Svá nová města pak porovnávali a hodnotili.

Obě skupiny se v polovině programu vyměnily, takže všechny děti si přišly na své a cestou zpět do školy ještě dále diskutovaly a sdělovaly si poznatky a dojmy. Návštěvu Pevnosti hodnotíme opět jako zdařilou a poučnou, pozitivní zpětnou vazbu dostali od vyučujících i oba studenti, kteří žáky programem provázeli.