Pevnost poznání – 7. ročník

Ve čtvrtek dne 9. května 2024 se třídy 7. A i 7. B vypravily spolu se svými vyučujícími do Pevnosti poznání v Olomouci, kde byl pro ně připraven zajímavý program s názvem „Barevné molekuly v pohybu“.

Děti byly již tradičně rozděleny do dvou skupin a po dobu celého programu je doprovázeli vyučující. Jedna skupina se nejdříve pohybovala volně po expozici „Světlo a tma“, kde si děti mohly prakticky vyzkoušet např. i to, že díky světelnému záření je možné vytvořit elektrický proud či rozehrát hudební nástroj. Druhou skupinu odvedli studenti Přírodovědecké fakulty UP do laboratoře, kde se odehrával hlavní program. Děti si v úvodní hře vyzkoušely, jaké je to být molekulami a prakticky demonstrovaly pohyb molekul.  Poté se všichni usadili k připraveným laboratorním místům a vyzkoušeli si tzv. barevnou chromatografii. Manipulace s kádinkami a zkumavkami se dětem opravdu líbila a prvotní seznámení s chemií se do jejich paměti velmi kladně zapsalo. Obě skupiny se v polovině programu vyměnily, takže všechny děti si přišly na své a cestou zpět do školy si ještě sdělovaly poznatky a dojmy.

Návštěva Pevnosti poznání se nám i tentokrát velmi líbila a již nyní se těšíme na příště.