Pevnost poznání 7 - Sluneční soustava

Ve dnech 13. 11. a 3. 12 se žáci 7. ročníku opět vypravili spolu se svými vyučujícími do Pevnosti poznání na Korunní pevnůstce v Olomouci, kde byl pro žáky připraven zajímavý program s názvem „Sluneční soustava“.

Žáci byly již tradičně rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu odvedla paní průvodkyně do expozice, kde se děti pohybovaly samostatně a zkoumaly různé exponáty, řešily různé hlavolamy a rébusy. Druhá skupina se pod vedením studentů Přírodovědecké fakulty odebrala do zdejšího planetária, kde se žáci vydali na jedinečnou cestu ke vzdáleným světům a mohli se „proletět sluneční soustavou“. Zjistili tak mnoho zajímavých poznatků a informací o jednotlivých planetách – např. informace o nejvyšší sopce na Marsu, mezi Merkurem a Neptunem narazili žáci na nejrůznější planety a jejich měsíce, zjistili, zda se nachází na jiných planetách kapalná voda či zda na nějaké planetě by byly vhodné podmínky pro vznik života.

Následně se obě skupiny v polovině programu vyměnily. Žákům se i letos návštěva Pevnosti poznání i připravený program velmi líbil.