Pevnost poznání 7 – Sluneční soustava

V měsíci listopadu se žáci třídy 7. A i 7. B opět vypravili spolu se svými vyučujícími do Pevnosti poznání na Korunní pevnůstce v Olomouci, kde byl pro žáky připraven program „Sluneční soustava“.

Děti byly již tradičně rozděleny do dvou skupin. Jednu skupinu odvedla paní průvodkyně do expozice „Světlo a tma“, kde se děti pohybovaly samostatně a zkoumaly různé exponáty. Druhá skupina se pod vedením studentů Přírodovědecké fakulty odebrala do zdejšího planetária. Tady se děti pohodlně posadily na relaxační vaky a vypravily na jedinečnou cestu ke vzdáleným světům a mohly se jakoby „proletět sluneční soustavou“. V prostoru mezi Merkurem a Neptunem narazili žáci na nejrůznější planety a jejich měsíce, zjistili, zda se nachází na jiných planetách kapalná voda nebo jsou-li tam vůbec podmínky pro vznik života.

Obě skupiny se v polovině programu vyměnily, takže nikdo nebyl o nic ochuzen a všechny děti si přišly na své a cestou zpátky do školy musely zhodnotit návštěvu v Pevnosti opět jako velmi zdařilou a poučnou.