Pevnost poznání 8 - Matematické hádanky a rébusy

V první polovině listopadu se žáci 8. ročníku vypravili do olomoucké Pevnosti poznání. Stejně jako v minulém roce tu byl pro ně připraven vzdělávací program, tentokrát zaměřený na matematické hádanky a rébusy.

Žáci pracovali ve dvou oddělených skupinách pod vedením lektorů z Univerzity Palackého v Olomouci. Úlohy praktického zaměření děti řešily z jiného pohledu a v jiném než školním prostředí.