Pevnost poznání 9. ročník

V lednu žáci 9. ročníků navštívili Pevnost poznání, kde na ně čekal program pod názvem „Záhadná látka beze jména“. Žáci pracovali ve dvojicích, navzájem si pomáhali, zahráli si na badatele a týmovou prací vypátrali pomocí jednoduchých laboratorních postupů neznámou látku. Deváťáci pracovali s pěti zkumavkami, ve kterých byly látky dostupné i v kuchyni (např. jedlá soda, škrob a kyselina citronová), ale nacházela se zde i kyselina chlorovodíková a oxid vápenatý. Po chemických experimentech následovala prohlídka stálé expozice Pevnosti poznání. Za atraktivní program velmi děkujeme.