Pevnost poznání – 9. ročník

V měsíci dubnu žáci naší školy navštívili vzdělávací program v Pevnosti poznání, který byl tentokrát zaměřený na fyziku. V první části se žáci zúčastnili výukového programu s názvem Cesta světla. Přes různé aktivity, měření a úkoly si uvědomili, jak světlo různě cestuje.  Ve druhé části programu jsme navštívili interaktivní expozice v Pevnosti poznání s názvem Světlo a tma, ve které jsme objevovali podstatu světelného záření. Moc jsme si tento den užili.