Pevnosti poznání 6 - Prohnilí Římané v Olomouci

V úterý 27. listopadu a 4. prosince 2018 se žáci šestých tříd zúčastnili výchovně vzdělávacího programu v Pevnosti poznání na Korunní pevnůstce v Olomouci s názvem Prohnilí Římané v Olomouci. Připravený program, jak samotný název napovídá, se tentokrát zaměřil na období Římské říše. V průběhu programu se děti dozvěděly, jak se žilo na hranici římského impéria, jaký byl každodenní život v Římské říši, dále si děti odnesly spoustu zajímavých informací o jeho vzniku, územní rozloze nebo archeologických nálezech, které byly v okolí Olomouce učiněny. Podívali jsme se také do expozice „Voda v pevnosti“ a „Světlo a tma“, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o tom, jak vzniká světlo nebo o samotné podstatě světelného záření. Připravený program byl velmi zajímavý a poučný, žákům se v Pevnosti poznání líbilo a už nyní se těší na další návštěvu.