Písně pro seniory

Prázdniny sice nedávno skončily, ale naši žáčci nezahálí a mají i v novém školním roce příležitost rozvíjet své dovednosti při pestrých družinových aktivitách. Jednou takovou je možnost zpívat v pěveckém sboru Mozartík, který je pravidelně zván k nejrůznějším událostem na radnici.

Děti měly opět možnost vystoupit s kulturním programem a hezkými písněmi potěšit naše starší spoluobčany. Dopomohly vytvořit příjemnou atmosféru při velkém a důležitém okamžiku. Oslava 75., 80. nebo dokonce i 85. narozenin není každý den.

Většina seniorů přišla v dobré náladě a s ještě s hezčím úsměvem odcházeli. Věřím, že k tomu dopomohlo i hezké vystoupení našich žákyň, které i v malém počtu přistoupily k celé události zodpovědně a pečlivě.